Projektledelse, byggeri og optimering

Optimering.

Får I som erhvervs drivende ikke nok ud af den indkøbte energi, og har I mistanke om at der kan gøres noget, men ikke helt kan gennemskue og sætte pris på hvad investeringen skal være for at minimere forbruget pr. produceret enhed. Så tilbydes der i den forbindelse en kortlægning af virksomheden for at finde energi ”synderne”, herunder tekniske beregninger på besparelserne. 

Vi kan tilbyde jer konsulent bistand på jeres energiprojekter, samt varetage projektleder rollen uanset projektstørrelse, hvad enten der er tale om produktionserhverv eller forsyningsselskab.

 

Rådgivning.

Bearbejdning af komplekse procesanlæg, med henblik på optimering af energi forbruget pr. produceret enhed, til gavn for jeres bundlinje. Konsulent arbejde ved eks. Konvertering/udskiftning af køleanlæg, kedelanlæg, produktionslinjer, trykluftanlæg, vakuumanlæg, etc. er ligeledes noget vi kan tage os af. Beregninger på mulige besparelser udføres ved gennemgang i erhverv, således disse kan danne grundlag for en evt. investering, fratrukket energitilskud.